izba-kolei.org.pl

Uslugi dla niepelnosprawnych a windy na dworcach

Uslugi dla niepelnosprawnych a windy na dworcach

Uczestnicy projektu mogą zwiększyć wydajność pod względem kosztów, czasu, jakości, budowania zdolności, przydatności do celu, a cały szereg innych kryteriów, jeśli przyjmie więcej wspólnych metod pracy (Bresnen Marshall 2000). Barlow i wsp. (1997) wymienia sześć udanych czynników joint venture: budowanie zaufania, integracyjne, potrzeba zaangażowania górnym poziomie, znaczenie osoby, ruch strategiczny kluczowych pracowników, a zapotrzebowanie na otwartych i elastycznych komunikacji. Ci sami autorzy cytują jako wspólne korzyści w joint venture relacji: mniejsze koszty, skrócić czas oczekiwania, poprawa jakości budowy, lepsza atmosfera pracy i uczenia się organizacji. klasyfikacje Joint Venture skupić się na czas trwania współpracy między partnerami. Ta rozprawa zostanie wykorzystana jako studium przypadku w celu zbadania zakresu i pochodzący z tych korzyści w praktyce.

Dwa główne rodzaje joint venture znajdują się w literaturze: projektu joint venture i strategiczne joint venture lub długotrwałego wspólnego przedsięwzięcia. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem spółdzielni relacji między organizacjami na czas trwania danego projektu (Barlow i wsp. 1997). Na koniec projektu, związek jest zakończony, a kolejna joint venture może rozpocząć się w kolejnym projekcie (Kumaraswamy i Matthews 2000). Welling i Kamanna (2001) stwierdzają, że jeśli te firmy nie spotkają się ponownie w innym projekcie, efekt uczenia się dotrzeć do konkretnego projektu zostaną wyeliminowane. Strategiczne joint venture ma związek z wysokim poziomem współpracy pomiędzy partnerami (Barlow i wsp. 1997), która ma miejsce, gdy dwie lub więcej firm wykorzystywać wspólne przedsięwzięcie na zasadzie długoterminowej http://pirox.pl do podjęcia więcej niż jednego projektu budowlanego, albo jakiegoś działalności kontynuowanej (Kumaraswamy i Matthews 2000).
Artykuł napisany przez: